Milo 20.11.2022 10:33 Zobraziť v diskusii

Re: Staré GMO a evolučná metóda opravy genetickej informácie zapísanej v DNA známej ako CRISPR/Cas9

K článku o CRISPR pani prof. RNDr. Evy Miadokovej, DrSc. - zdieľat jej nadšenie nad dostupnými metódami modifikácie génov by sa (možno) dalo, ak by nemali nad zdravotníctvom (a nielen tam) kontrolu psychopati. Tam, kde Mengele prestal, oni pokračujú.

Na druhej strane, roky starostlivo vyberaných incestných vzťahov v rámci tzv. "šľachty " môžu byť nahradené výrobou vhodných jedincov v laboratóriu. To je predsa krásna perspektíva, nie? V jednom laborátoriu dodajú "vašim" deťom imunitu voči chorobám, ktoré vyrobí susedné laboratórium. Ak teda na to budete mať.

Tento "prelomový úspech", ako to zaradila pani Dr. Miadoková je toho príkladom:

Medzi úspechy treba zaradiť aj prekvapivú a kontroverznú opravu poškodeného génu realizovanú v Číne priamo v ľudskom embryu. (Poznámka: Takéto experimenty sa samozrejme môžu realizovať len s podmienkou, že sa nesmú ľudské embryá modifikované technológiou CRISPR/Cas9 implantovať do maternice, čo čínski vedci nerešpektujú a obchádzajú). Čínsky vedec Che Ťien-Kchuej zašiel ešte ďalej a tajne bez povolenia a rešpektovania základných etických princípov „vytvoril“ pomocou CRISPR/Cas9 geneticky upravené dvojičky. Na šťastie sú obidve dievčatká zdravé.

Tento "vedec" nič neopravoval. tento zločinec skopíroval genetickú modifikáciu (CCR5Delta32 deletion), a preniesol do embryí zdravých dvojičiek. Táto modifikácia dáva zvýšenú imunitu voči HIV, cholere a iným, pravdepodobne v laboratóriách vyrobeným mutagénom. Pravdepodobe aj proti Covid-u (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33728925/). Táto modifikácia sa doteraz prenášala a prenáša "tradičnými" metódami v rámci židovskej populácie (tradičná obriezka, dedičnosť) a jej nositelia majú zvýšenú imunitu voči istým ochoreniam, ale na druhej strane majú niekoľkonásobne vyšší výskyt iných ochorení - ako rakovina prsníkov, rakovina prostaty, nervové ochorenia a veľa ďaľších (https://www.zwangsbeschneidung.de/archiv/dr-geisler-die-juedische-beschneidung.pdf).

Videá k téme dlhodobých a krátkodobých zdravotných následkov tradičnej obriezky (prvé video obsahuje aj historické a aktuálne spoločenské súvislosti so zákonodarstvom v Nemecku), (aj) so slovenskými titulkami:

https://youtu.be/4dy97qDoB5Q
https://youtu.be/_XZQ-pMzKeg

Táto stránka je náhľadom príspevku Kriticko-spoločenského bloku.Viac o bloku.