Modi 20.12.2022 20:50 Zobraziť v diskusii

Re: Kniha o Usporiadaní sveta

Už samotný názov sa dá ťažko preložiť bez kompresie pôvodného významu vety. Ak sa to preloží doslovne, bude to strašne krkolomné. A taký preklad bude ľudí znervozňovať a odrádzať. Ak sa to preloží tak, aby to pôsobilo normálne a nerušivo, stratí to veľa z pôvodného významu.

Inak zvláštne je to použitie výrazu demiurg. To je predsa gnostický výraz. A demiurgovské náboženstvá sú také, kde existuje postava jedného boha, ktorý si nástojčivo vyžaduje od ľudí, aby ho uctievali. Gnosticizmus a uctievanie demiurga nejdú dokopy. No a podľa názvu je toto opis podstaty sveta práve podľa chápania demiurga zeme. Tak, ako to chápe on. Tá veta je naformulovaná tak, aby každý gnostik hneď vedel, že to nemá brať vážne, lebo demiurg je v gnosticizme záporná postava, niečo ako v kresťanstve satan. Naformulovať takto gnosticky názov je podobné, ako keby kresťan vymyslel názov "Svet ako myšlienka všezahŕňajúceho vedomia v podaní Nositeľa Svetla (t.j. Lucifera)" a šíril to medzi nekresťanmi a miatol tým ľudí, ktorým docvaklo, čo sa v kresťanstve myslí pod Nositeľom svetla.

Tým ale nechcem dehonestovať knihu, pretože som ju nečítal. Zatiaľ iba obsah. Len ma zarazil ten paradox v názve. Skrátka prečo niekto použije v názve gnostický výraz, ktorý v gnóze znamená zápornú postavu...?! To mi hlava neberie.

Táto stránka je náhľadom príspevku Kriticko-spoločenského bloku.Viac o bloku.