jardob 20.06.2022 22:00 Zobraziť v diskusii

Re: Prediktivní programování. Vytváření a nabíjení egregorů.

@Ladič povedal/-a:
Mohu potvrdit. GP je v první řadě egregor a jeho nositeli jsme my všichni. My všichni jsme GP. A ti co mu vědomě slouží jsou jen Elity. A připojeni a zotročeni jsme jím všichni. Elity i dav. Jednoduše řečeno všichni jsme ve vleku toho systému který nás zotročuje.
A to je také návod a odpověď na otázku co s tím. Sám sobě jsem otrokem i otrokářem. Co jiného než to sám začít měnit by pomohlo? Nic. Proto KSB a DVTŘ je správná cesta. Řízení musí pocházet zdola a ne shora. Z lidu, ne od elit.

K tomuto dodám, že ide o dva samostatné egregory. Bežní ľudia sú súčasťou konkrétnych biblických egregorov, rôznych náboženských a príbuzných systémov. Tie patria pod egregor GP, pretože je tvorcom týchto biblických egregorov.

Ide o to, že ľudia a globalizátori nemôžu byť priamo v jednom egregore, pretože egregor GP obsahuje rôzne tajné doktríny a zasvätenia, a ak by ľudia boli na ten egregor pripojení, tak by mali k tomu priamy "bezdrôtový prístup". To je pre GP neprípustné. Preto pre tých, ktorých chcel zotročiť, vytvoril špeciálne egregoriálne ideológie, ktoré mentálne zotročujú ľudí. Okrem toho vytvoril aj špeciálnu ideológiu pre "bacharov"/dozorcov/pastierov - judaizmus. Egregor judaizmu je tiež iba "podegregor" egregoru GP.

Skrátka ak niečo obsahuje tajné informácie, tak je nutné to oddeliť egregoriálne. Nemôžu byť v jednom egregore "zasvätení" aj "nezasvätení". Dochádzalo by k noosférnym únikom informácie. "Zotročení" musia mať vlastný egregor, od ktorého sa jeho "páničkovia" dokážu dobre mentálne izolovať. Skrátka oni tej ideologii neveria, sami ju vytvorili a vedia že je falošná, tým pádom sú odpojení a izolovaní. Teoreticky, ak by sa chceli pripojiť, stačilo by si navodiť stav, akí majú veriaci v túto ideológiu (tak to robia aj herci, vžívajú sa do role). Ale ak chcú programovať egregor, dá sa to robiť aj nepriamo, cez manipuláciu egregoriálneho lídra.

Táto stránka je náhľadom príspevku Kriticko-spoločenského bloku.Viac o bloku.