Libor 22.06.2022 22:28 Zobraziť v diskusii

Re: Prediktivní programování. Vytváření a nabíjení egregorů.

Souhlasím s tím, že prediktivní programování, vytváření / posilování egregorů a vstupování do matric by vždy mělo být vědomé, má-li být k užitku, ku prospěchu.

Efektu "Opičí pracky", "chtěli jsme to nejlepší, ale dopadlo to jako vždy", nechtěných, ale pochopitelných situací známe dostatek.

Dle mého názoru celé nabíjení a programování verzí budoucnosti je královskou disciplínou a davu jsou předloženy vždy buď ty "neškodné" (pacifikující) varianty, případně žádané "pro mága/nabíječe", většinou však více či méně škodící davu / nezasvěcenému / neinformovanému.

I koncepce, světonázor je vždy realizovaná skrze někým vytvořený / předložený / nastíněný scénář, který je pak nabíjen, pumpován, rozšiřován, posilován nebo oslabován či přehlušen jiným / paralelním scénářem.

Příklad budiž Orwellovo dílo 1984 (které bylo "whistleblowingem" plánu elit, sám Orwell měl v příbuzenstvu člena tajné společnosti, jejíž metody a cíle umělecky zpracoval).

Čili nikoliv 'varování', nýbrž "programování" budoucnosti. Stejně fungují kartářky, prognostici, analytici, věštci, mágové, psychologové, my všichni.

Zmíním ještě toto video, kde je hluboká pravda o "Jak nahoře, tak dole", 'jak v mé mysli, tak ve světě/kolem mě', individuální a kolektivní odpovědnosti.

Predikce | Gnoze

https://www.youtube.com/watch?v=Nt5FdcKAWnE

Toto vlákno považuji za jedno z nejdůležitějších.

Táto stránka je náhľadom príspevku Kriticko-spoločenského bloku.Viac o bloku.