Súlad 24.03.2023 15:12 Zobraziť v diskusii

Re: Socializmus a komunizmus

Súlad má úplne rovnaké názory ako pred rokmi. Len niektorí stále nepochopili, o čo tomu Súladovi vlastne ide. Podstata posmrtnej KOBky s Mŕtvou vodou je protislovanská a proislamská a kým sa neočistí od úmyselne založených mín, nič sa na tom nezmení. Čo niektorí považujú za podstatu, nie je podstata posmrtnej KOBky, ale ako názov témy napovedá, je to podstata komunizmu, čiže dŕžavy (komunizmus = dŕžava).

Len rovnakí môžu byť naladení rovnako. V jednom rytme nemôžu fungovať rôzni. Preto má žiť každý u seba doma a nemiešať sa s ostatnými. Je to v prospech všetkých zúčastnených. My sa budeme hrať sami u seba doma, krováci sa budú hrať sami u seba doma. Áno, môžeme sa priateliť a navštevovať. Ale nebudeme sa miešať, pretože by sme tým uškodili nielen sebe, ale aj im. Je mi jasné, že pochopiť niečo takéto je pre mnohých náročné. Ale skúste to.

Táto stránka je náhľadom príspevku fóra Kriticko-spoločenský blok KSB. Viac o fóre.