Ferry 15.07.2022 10:40 Zobraziť v diskusii

Re: Elektromobily

vyvinuli kondenzátorové batérie na princípu nano uhlíku.

Áno je to pravda. V minulosti kondenzátor o veľkosti 1 farad bol o veľkosti 20 - 30 cm valec. Dneska to vedia spraviť o veľkosti 2 - 3 cm. Problém u takých batérií je bezpečnosť. To keď náhodou narušíš fyzickú štruktúru takého kondeznátora, tak je to výbuch. Aj líthiové batérie vybuchujú ale nie je to až také katastrofálne ako u tých kondezátorových. Je to v podstate tých kondenzátorových batérií - obrovský náboj nakopený na malom fyzickom priestranstve , bomba je to isté - obrovká energia nakopená v malom priestranstve.
O vodíkových článkoch som tiež niečo počul. Tam to vyzerá sľubne, pretože oni vodík stlačia až na ľad a ten sa vezie v aute. Pri náraze, požiari sa jednoducho nestihne ten ľad z vodíku tak rýchlo "roztopiť" a nehrozia žiadne výbuchy. Počas behu auta sa z toho kusa ľadu vodíka pomaly uvoľňuje energia, dostatočná pre poháňanie auta. Funguje to na nejakom chemickom procese nie na spaľovaní vodíka.
https://www.youtube.com/watch?v=UblTiVSuLwk

Táto stránka je náhľadom príspevku Kriticko-spoločenského bloku.Viac o bloku.