Milo 15.07.2022 22:21 Zobraziť v diskusii

Re: Konzultácia Digitálne údaje a služby týkajúce sa zdravia

Práve som si prebehol štúdiu, tzv. Oznámenie, s veľavravným názvom
"Európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia: využitie potenciálu zdravotných údajov v prospech ľudí, pacientov a inovácií"
o ktorú tu ide a na základe ktorej je predkladaný "Návrh nariadenia EU parlamentu o európskom priestore pre zdravotné údaje", ktoré je možne pripomienkovať na stránke EU (url adresy hore).

Vyjadrenie českých právnikov ProLibertas
Jde o projekt, který zcela nesporně porušuje pravidla fungování EU, o projekt, který má prolomit zásadu, že je to člověk, kdo rozhoduje o tom, kdo má přístup k jeho zdravotním údajům. Tento projekt vnímáme jako nepřijatelný pokus úředníků Evropské komise překročit kompetence tohoto úřadu na úkor občanů EU i členských států.

je o zákonoch, v reči právnikov. Reálny obsah štúdie a Nariadenia je naozaj brutálny, inak to nazvať neviem. V štúdii je otvorene zhrnutý celý program “zdravotnictva” na nasledujúce roky. Sledovanie, centralizácia, kontrola. Povinnosť odovzdávať údaje do centrálneho registra EU pre štáty i pre pacientov. Možnosť využívania týchto dát prakticky pre každého.

Zo záveru:

"Teraz, keď sa EÚ postupne vynára z pandémie ochorenia COVID-19 – silnejšia, jednotnejšia
a lepšie pripravená na budúce krízové situácie – je viac než jasné, že keď Európa spojí sily,
spolupracuje a združí zdroje, dokáže dosiahnuť obrovský pokrok.


Ľahší prístup k interoperabilným údajom vysokej kvality zároveň uľahčí inovácie a vývoj nových liečebných postupov, nových vakcín a personalizovanej medicíny.

Máme jednoducho príležitosť využiť potenciál hospodárstva založeného na zdravotných údajoch.
Nastal čas sa jej chopiť a premeniť európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia na
skutočnosť."

Celý citovaný dokument je v prílohe.

Táto stránka je náhľadom príspevku fóra Kriticko-spoločenský blok KSB. Viac o fóre.