dum 27.08.2022 08:39 Zobraziť v diskusii

Re: Modlitba - a to je zas co?

@Lavazza povedal/-a:

@dum povedal/-a:

@Ogar Valach povedal/-a:

@dum povedal/-a:
absolutizácii tela Syna človeka.

Takže syn človeka. Nie Boh. Správne. Aj keď ty to myslíš kresťanskou terminológiou. :D

Ježiš Kristus sa sám takto nazýval. Fyzicky Syn človeka vtedy bol. Len fyzicky.

Ja som toto už pisala v inom vlákne, že by bolo fajn rozlišovať osobu Ježiša a Ježiša Kristus ako kresťanského egregora. Ježiš hlásal za svojho života, vtedy onJezisovi Kristusovi nemohla byt ani reč.

Že je Ježiš Kristus o ňom vraveli iní: Mt 1,16

Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Mt 27,17

Keď sa zhromaždili, opýtal sa ich Pilát: „Ktorého vám mám prepustiť: Barabbáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus?“

Mt 27,22

Pilát im povedal: „Čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus?“ Všetci odpovedali: „Ukrižovať!“

Sk 9,34

Peter mu povedal: „Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Vstaň a sám si usteľ!“ Eneáš hneď vstal.

Rim 1,6

K nim patríte aj vy, ktorých povolal Ježiš Kristus.

Rim 8,34

Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás

1Kor 3,11

Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus.

2Kor 1,19

Totiž Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého sme vám hlásali my — ja, Silván a Timotej — nebol „áno“ aj „nie“, ale v ňom sa uskutočnilo „áno“.

2Kor 13,5

Samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere; sami sa skúmajte! Vari nespoznávate, že Ježiš Kristus je medzi vami? Ibaže ste neobstáli.

Ga 3,1

Kto vám počaril, nerozumní Galaťania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný!

Ef 2,20

Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus.

Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš:

Flp 2,11

a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: „Ježiš Kristus je Pán.“

Flp 3,12

Nie že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš.

2Tes 2,16

Ale sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a v milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej.

1Tim 1,15

Spoľahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich.

1Tim 1,16

Ale dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak získali večný život.

1Tim 2,5

lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš,

Heb 13,8

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.

2Pt 1,14

Viem, že čoskoro zložím tento svoj stan, ako mi to ukázal aj náš Pán Ježiš Kristus.

1Jn 2,22

Kto je klamár, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca i Syna.

1Jn 4,2

Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha.

1Jn 5,1

Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje otca, miluje aj jeho dieťa.

1Jn 5,6

On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus; nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, lebo Duch je pravda.

2Jn 1,7

Veď do sveta vyšlo mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist.
.......On sám to spomenul len raz aj to v súvislosti že Kristus nie je syn Dávidov: Mk 12,35
Keď Ježiš učil v chráme, povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť, že Kristus je Dávidov syn!"

Táto stránka je náhľadom príspevku fóra Kriticko-spoločenský blok KSB. Viac o fóre.