dum 27.08.2022 09:46 Zobraziť v diskusii

Re: Modlitba - a to je zas co?

@Ogar Valach povedal/-a:
Ježiša postavila na roveň Boha rímskokatolícka cirkev. Biblia sa prepisovala podľa potrieb cirkvi na ovládanie veriacich. Ježiš sám to o sebe nikdy netvrdil, čo si potvrdil aj citátmi z Biblie. Citát "ja a Boh jedno sme" hovorí o tom, že ten, kto má živatmu, že s Bohom jedno. Áno, nosatí a ušatí to tak nemajú. Biblia je židovská a nosatí a ušatí nie sú na úrovni Ježiša. Treba chápať, pre koho bolo učenie určené. Pre nás určené nebolo. Naopak, sám Ježiš poslal hlásať učenie všade, len k nám nie. Pretože my sme žili pravoverne a žiadne učenie sme nepotrebovali. U nás nebolo čo napravovať. A tiež, ako píše Lavazza, treba rozlišovať osobu a egregor.

Dum, tvoje presvedčenie rešpektujem, ale mám iné. Nevidím problém v tom, že to vidíš tak ako to vidíš.

Vďaka za akceptovanie a rešpektovanie. Štyri evanjeliá NZ ktoré monitorujú skutky a slová Syna človeka nepovažujem za skreslené. O Starom zákone toto netvrdím. Ešte raz prečo Ho považujem za inkarnáciu Najvyššieho Ducha, Boha, Otca, Stvoriteľa : Jn 1,1
Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Jn 1,14
To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu

Jn 5,37

A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani nevideli jeho tvár.

Jn 10,38
Ale ak ich konám, aj keď neveríte mne, verte tým skutkom, aby ste spoznali a vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi.

Jn 10,30
Ja a Otec sme jedno.
Jn 14,6   A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

7 Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho.“ 8 Ozval sa Filip: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí!“ 9 Ježiš mu povedal: „Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš: ‚Ukáž nám Otca!‘? 10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne! Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!...............Ak tieto vyjadrenia niekto neberie za faktickú pravdu, tak ho nepresvedčí nikto a nič- ani keby sa Absolútny objavil pred nimi hmotne v tele. Možno keby vložili prsty a ruky do Jeho rán ako Tomáš...Iné presvedčenia taktiež akceptujem a rešpektujem.

Táto stránka je náhľadom príspevku fóra Kriticko-spoločenský blok KSB. Viac o fóre.