dum 27.08.2022 10:19 Zobraziť v diskusii

Re: Modlitba - a to je zas co?

@Ogar Valach povedal/-a:
V rýchlosti som našiel tento článok (ešte som ho nečítal). Ukazuje aj spojitosť s indickými Védami.

Prví kresťania boli prenasledovaní za vieru v reinkarnáciu [Reinkarnácia]:
"V tomto dnešnom článku sa však pozrieme bližšie na históriu toho, ako boli kresťania za vieru v reinkarnáciu prenasledovaní cirkvou, ktorej sa to vonkoncom nehodilo do ich manipulácie a plánov. Všetko začalo tým, že ju cirkev odstránila z kresťanského učenia."

"Donútil vládnucich kardinálov, aby navrhli pápežský dekrét, ktorý tvrdil, že každý kto verí, že duše pochádzajú od Boha a k Bohu sa vracajú, bude potrestaný atď....

V dekréte stálo:

„Ak niekto presadzuje bájnu pre-existenciu duší a bude presadzovať monštróznu obnovu, ktorá z neho vyplýva, nech je naň uvalená anatéma.[Exkomunikácia alebo zavrhnutie] (Anatémy proti Origenovi, pripojené k dekrétom Piateho Ekumenického Koncilu, 545 nl., v Nikaia a Post-Nicéjsky Otcovia, 2d ser., 14: 318).”
Významný teológ menom Origenes písal okolo roku 250 nl. o pre-existencii duše. Učil, že hlavným zdrojom duše bol Boh a že duša putovala späť k jednote s Bohom po mnohých životoch." ..............V Origenesovej pre-existencii nie je nič také relevantné s čím by sa nedalo súhlasiť. "Po mnohých životoch" nemusí znamenať že životoch v jednom stave, mieste, priestore, planéte ale stále inde, takže nie re-inkarnácia ale viacnásobná inkarnácia. Origenes o prevteľovaní hovoril, o tom, že každá duša môže žiť v rôznych svetoch idúcich po sebe a aj slobodne môže odmietnuť Boha. Každopádne "vypustené" Ježišove slová ani o inkarnácii ani reinkarnácii neexistujú. V oficiálnych aktoch koncilu sa nenachádza zmienka o takomto rozhodnutí " vypustenia". Rukopisy Nového zákona, ktoré dokázateľne pochádzajú z obdobia spred tohto koncilu neobsahujú žiadnu zmienku o reinkarnácii. To isté platí aj o Starom zákone. Niektoré state NZ ale túto tématiku navodzujú napr.:
1 Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. 2 On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh.“ 3 Ježiš mu odpovedal: „Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ ... "Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. 7 Nečuduj sa, že som ti povedal: ‚Musíte sa znova narodiť." ...... jedná sa o znovu-zrodenie mysle, ducha, duše (znefunkčnenie egomysle, napojenie na pravé Ja, statie sa bohoČlovekom /mimochodom Origenov termín; - on je mi filozoficky vcelku blízky tým že sa venoval hľadaniu duchovného zmyslu Biblie, no od cirkevnej priam až polyteistickej dogmy Boh v troch osobách a aj od niektorých ďalších záležitostí aj tak nevedel upustiť, napriek tomu bol exkomunikovaný a niektoré jeho spisy boli vyhlásené za herézu /), transformácia; a následná inkarnácia do pozitívneho stavu a procesov bytia.

Táto stránka je náhľadom príspevku fóra Kriticko-spoločenský blok KSB. Viac o fóre.