JankA 19.09.2022 11:39 Zobraziť v diskusii

Re: Cintorin v Ladomírovej - spor o hroby ruských vojakov

Dnes mi udreli do očí zábery od Brat za brata:

HOAX alebo NIE PRAVDA alebo KLAMSTVO Máťe žiadosti a schválenia opráv? V tejto vyhrotenej dobe, plnej zla a vzájomného neporozumenia, hrá obyčajná ľudská komunikácia neobyčajne veľkú úlohu. Pravda je na NAŠEJ STRANE. PRAVDA VÍŤAZÍ. #ladomírova #ucta #rešpekt #poklona BRAT za BRATA

https://www.facebook.com/watch?v=822308945436843

A status od R. Braníka...okrem povinných protiputinských tanečkov a spochybňovania identity pochovaných, prisluchajúcich k cárskemu Rusku, ďalej píše:

Cintorín sa nachádza na pozemkoch llony Škurlovej, Michala Škurlu Farkaša a Neti Singerovej. Uvedení občania súhlasili s odpredajom pozemkov štátu. Požadovali zaň sumu tisíc korún. Takýto odpredaj museli schváliť nadriadené orgány a z dokumentov nie je jasné, či sa transakcia nakoniec vôbec uskutočnila. Cintorín v Ladomírovej je považovaný za ruský cintorín, aj keď v archívnej zložke to nepotvrdzuje žiaden údaj. Dokonca ani v jednom dokumente sa nespomína štátna prislušnosť. Spolu je tu pochovaných 270 vojakov. Nepoznáme identitu žiadnej obete. Je pravdepodobné, že v medzivojnovom období boli menȧ niektorých obetí ešte známe. Zachoval sa totiž dokument z roku 1924, v ktorom žandári žiadajú financie na výmenu tabuliek s menami obetí na hroboch z dôvodu opotrebenia. V spominanom dokumente sa hovorí o priloženom zozname s menami obeti. Žiaden zoznam sa však v spominanom archivnom fonde nenašiel. Nie sú známe ani presne dátumy úmrti. Pri všetkých obetiach je iba stručný zápis 1914-1915. Pravidelnú údržbu mal v medzivojnovom období na starosti zmluvný hrobár Ján Škréb z Nižného Svidníka. Za svoju prácu poberal raz ročne paušálny poplatok. V súčasnosti je cintorin udržiavaný, aj keď jeho vzhľad nezodpovedá charakteru pietneho miesta. Cintorín bol upravovaný za finančnej pomoci ruského veľvyslanectva. Spôsob úpravy zrejme ovplyvnil aj fakt, že ide o cintorín neznámych vojakov. Celý cintorín je oplotený. Prednú časť oplotenia tvoria murované stĺpy spojené drevenými doskami. Zvyšok oplotenia tvori oceľové pletivo. Všetky hroby sú zarovnané s okolitým terénom.”
Všetky hroby sú zarovnané s okolitým terénom. To je špeciálna vsuvka pre Anna Belousovová, ktorá sa včera zúrivo dožadovala navŕšenej hliny nad hrobmi, lebo vraj bez kopčeka hrob nie je hrobom; vraj sa to dočítala vo wikipedii.
Text publikácie vznikol v roku 2010, teda v roku 2022 nemal kto a ako zrovnat so zemou nieco, čo bolo rovné. To, že si Rusi uzmysleli v roku 2014 vyrobiť nad zarovnanými hrobmi betónové obrubníky a vyrobiť tak imitácie dávno zarovnaných hrobov je síce milé, ale rozhodne nemali nič spoločné s prirodzeným stavom pred “rekonštrukciou.” V skutočnosti o žiadnu rekonštrukciu nešlo, pretože tam nechali umelo vybudovať niečo, čo tam nikdy nebolo. Dnešný stav je teda oveľa bližší tomu, v akom sa cintorín nachádzal sto rokov od svojho zriadenia - a teda nemožno ani len vo sne hovoriť o nejakom zhanobení. To už by zaň mohla byť považovaná skôr tá fejková betonáž, ktorou cintorín zariadili Rusi v 2014...

Táto stránka je náhľadom príspevku fóra Kriticko-spoločenský blok KSB. Viac o fóre.