Zora 11.10.2022 23:41 Zobraziť v diskusii

Re: Cintorin v Ladomírovej - spor o hroby ruských vojakov

Kauza cintorína v Ladomirovej stále otvorená: Jasný názor odborníka!
Polícia označila informácie o zničení cintorína vojakov Ruskej cárskej armády v obci Ladomirová v Prešovskom kraji, ktoré šíri ruské veľvyslanectvo na Slovensku, za hoax.
Tvrdenie ako nepravdivé odmieta aj starosta obce Vladislav Cuper. Generálny prokurátor Maroš Žilinka avizoval, že zásah do hrobových miest sa prešetrí. Čo si o vyšetrovaní tohto prípadu myslí Eduard Burda, dekan Právnickej fakulty UK?
Čo si myslíte o vyšetrovaní tohto prípadu, bol zásah GP v tomto prípade podľa vás dôvodný?
Orgány činné v trestnom konaní, medzi ktoré patrí aj prokuratúra, sú povinné prešetriť akékoľvek podozrenie z trestného činu, a to bez ohľadu na to, z akého zdroja sa o tomto podozrení dozvedia a bez ohľadu na to, či by mohlo ísť o hoax alebo nie. Veď predsa samotné vyšetrovanie ma preveriť, či je to pravda alebo hoax. Ak by to bolo tak, že na akomkoľvek cintoríne, a je úplne jedno, kto na tom cintoríne leží, niekto svojvoľne odstráni obrubu hrobov, dopúšťa sa trestného činu hanobenia miesta posledného odpočinku a trestného činu poškodzovania cudzej veci. Preto je v tomto prípade úplne v poriadku, keď generálna prokuratúra chce prešetrenie týchto podozrení. Naopak, keby nekonali, bolo by to porušenie ich zákonných povinností.
Čo hovoríte na kritikov, že nabehol na ruskú propagandu, ktorá túto kauzu otvorila?
Povedal som to v prvý deň ruskej invázie na Ukrajinu a zopakujem to znovu, zo strany Ruska ide o neospravedlniteľný protiprávny akt agresie. V kontexte Ladomirovej si ale povedzme na rovinu, že podľa prieskumov stále značná časť slovenskej populácie patrí k fanúšikom Ruska. A pre nich by neriešenie takejto kauzy, kde navyše mŕtvi za nič nemôžu, mohlo viesť k radikalizácii názorov a k následným nepokojom, ktoré by sa samé osebe mohli prejavovať ako násilné trestné činy. To je kriminologický fakt. Preto ani v tomto prípade akokoľvek motivované zatváranie očí nie je na mieste. Verím, že generálna prokuratúra, resp. ďalšie zložky prokuratúry a polície vec nestranne prešetria a ak šlo o trestný čin, tento objasnia a ak šlo o hoax, jasne sa vyjadria, že šlo o hoax. Aspoň v tom budeme mať jasno na základe faktov a nie na základe želaní. Preto si nemyslím, že by generálny prokurátor či ďalšie zainteresované osoby z prokuratúry nabehli na ruskú propagandu.
https://www.cas.sk/clanok/2725843/kauza-cintorina-v-ladomirovej-stale-otvorena-jasny-nazor-odbornika/

Táto stránka je náhľadom príspevku fóra Kriticko-spoločenský blok KSB. Viac o fóre.